Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)
Home Our puppies 23 aprile 2001 - Osama Conte Rissoso x Thor
23 aprile 2001 - Osama Conte Rissoso x Thor
Sunday, 22 April 2001 00:00

Osama Conte Rissoso

X

Thor

Alba femmina biondo
Celt femmina biondo
Asia femmina biondo
India femmina nero focato
Abocetta femmina nero focato
Marlon maschio biondo
Ramses maschio biondo
Axel maschio biondo
Roan maschio nero focato

 

 

 
 

 

    enci1                                   fci1